2017-10-31:

En blockkedja (eng. blockchain) är en distribuerad databas fördelad över ett antal noder, där varje nod automatiskt verifierar ändringar och tillägg som görs i någon av de andra noderna. Den ursprungliga blockkedjan utgör basen för att säkerställa äktheten hos den elektroniska valutan bitcoin. Nu börjar man se många nya tillämpningar av blockkedjan, bl.a. inom IoT (Internet of Things), där det ofta är väsentligt att förvissa sig om att alla sensorer och styrorgan är auktoriserade (såsom i självstyrande fordon och inom medicinsk övervakning). Undrar du över skyddsmöjligheterna för den här typen av teknik är det en bra idé att kontakta någon av Branns patentkonsulter, tex. Joakim Wihlsson, Mika Silfver, Mats Lindgren eller Niclas Larsson.