Etiska riktlinjer

Brann är anslutet till Sveriges Patentbyråers förening, SEPAF – en branschorganisation som samlar svenska immaterialrättsföretag. Syftet med SEPAF är att upprätthålla god etik och en hög yrkesskicklighet i branschen. Alla medlemmar tillämpar SEPAF:s allmänna uppdragvillkor och SEPAF ingriper genom sin etikkommitté om någon medlem bryter mot dem.

SEPAF:s allmänna villkor finner du här.