GDPR

Om ni behandlar personuppgifter samt behöver hjälp med en bedömning av personuppgiftsansvaret för de uppgifter som behandlas kan vi bistå med detta.

Hur säkerställer vi ett utlämnande av data till tredje land? Hur uppdrar vi åt ett personuppgiftsbiträde att inom ramen för sitt underleverantörsuppdrag behandla personuppgifter? Vi hjälper er med bedömningar utifrån GDPR gällande all typ av personuppgiftsbehandling och bistår med upprättande och granskning av datautlämnandeavtal eller personuppgiftsbiträdesavtal.