Skapa IP-rättigheter

Skapa IP-rättigheter

Ett företags immateriella tillgångar inklusive registrerade immateriella rättigheter, såsom patent, varumärken och design, är ofta avgörande för ett företags fortlevnad. De har även stor betydelse för etablering på nya marknader, för samgåenden och för uppköp. För vissa företag kan de immateriella tillgångarna utgöra större delen av bolagets värde.

Tidigare gällde detta främst forsknings- och utvecklingstunga branscher, som till exempel läkemedel och elektronik, men innefattar nu även tillverkningsindustri och andra branscher. I takt med att unika kunskaper, koncept och idéer dokumenteras, skyddas, förpackas och exploateras kommersiellt blir följaktligen immateriella tillgångar en växande och strategiskt mycket viktig del av rättighetsinnehavarens tillgångssida.

Brann är en fullservicebyrå inom immaterialrätt och hjälper företag och enskilda personer att skapa immateriella rättigheter kring nya produkter, tjänster, idéer, forskningsrön och datorprogram, inom alla teknikområden. Branns långa internationella erfarenhet och heltäckande kompetens inom det immaterialrättsliga området hjälper dig att ta ett helhetsgrepp, och hantera struktur- och kunskapskapitalet på ett affärsmässigt och professionellt sätt.

Immateriella rättigheter innefattar till exempel patent för nya produkter, metoder och användningar, varumärken för produkter och tjänster, designskydd för nya formgivningar och utseenden, och domännamn för användning på internet. Tilläggsskydd är en förlängning av det skydd som ett patent ger en produkt, framför allt läkemedel och växtskydd, som måste genomgå en särskild prövning innan de får sättas på marknaden. Ofta kan flera olika skyddsformer användas tillsammans för att skydda olika aspekter av en produkt och dess marknadsföring.

Branns konsulter är experter på att optimalt använda de olika skyddsformerna för att skydda immateriella tillgångar och skapa affärsnyttig IP.

Välkommen att kontakta någon av våra konsulter så hjälper vi dig!