Tobii

Tobii utvecklar eyetracking-teknologi, som gör det möjligt för en dator att veta exakt var man tittar. En eyetracker kan även avläsa av din närvaro, uppmärksamhet, fokus, sömnighet, medvetenhet eller andra mentala tillstånd. Denna information kan användas för att nå djupa insikter i konsumentbeteende eller för att utforma nya användargränssnitt för olika typer av tekniska produkter.

Sedan starten 2001 har Tobii kontinuerligt utvecklat sitt erbjudande och etablerat en närvaro i hela världen. Tobii-koncernen består idag av tre affärsenheter:

Tobii Pro, världens ledande leverantör av eyetracking-lösningar för att undersöka och förstå mänskligt beteende,
Tobii Dynavox,  världens ledande leverantör av hjälpmedel för personer med nedsatt  tal- och kommunikationsförmåga, och
Tobii Tech, som representerar företagets satsningar på att ta eyetracking till konsumentelektronik och andra volymprodukter.”

Joakim Wihlsson på Brann har företrätt Tobii sedan 2002, och arbetat med att utveckla företagets patentportfölj sedan dess. Vi är mycket nöjda med den kontinuitet som detta har inneburit för oss, säger Trent Smith Tobiis patentchef.