Historik

Dr. Ludwig Brann kom till Sverige på 30-talet från Tyskland. Han grundade BRANN AB 1949 och lyckades tack vare ett stort internationellt nätverk etablera bolaget som en ledande aktör i Sverige för kunder i och utanför Sverige inom immaterialrätt.

Dr. Brann var en auktoritet och visionär inom det immaterialrättsliga området och styrde bolaget fram till sin död 1975. Hans dotter Irene Brann-Nilsson tog vid därefter men sålde bolaget till dess medarbetare 1986. Brann har sedan dess varit ett partnerägt bolag som kommit att utvecklats till en fullservicebyrå inom immaterialrätt. Tidigt etablerades kontor i Stockholm och Uppsala men Brann finns nu även representerade i Göteborg och Malmö.