Skaffa dig ett försprång med våra kurser

Kurser

Behöver du utveckla dina kunskaper för att bättre hantera frågor om immaterialrätt? Vi kan hjälpa dig med din kompetensutveckling inom immaterialrätt. Med ökade kunskaper om IP blir det lättare för dig att fatta informerade beslut och välja vilka strategier som passar dig bäst.

Vi erbjuder kurser inom alla aspekter av IP, från grundnivå till specialistnivå.

Vi genomför även utbildningar på områden som t ex; genomgång av överprövningsprocessen i domstol, hur skapar jag ett konkurrenskraftigt anbud, genomgång av lagen om offentlig upphandling (LOU) och praxis. Brann skräddarsyr även utbildningar för forskarteam inom immateriella rättigheter, lärarundantaget, etikprövningslagstiftning och GDPR.

Innehåll och tidsåtgång kan anpassas efter dina behov och önskemål. Vi kan t ex hålla en kurs på plats hos dig för en större eller mindre grupp personer, där vi kan använda exempel från din verksamhet och skräddarsy kursen utifrån ditt perspektiv t ex som forskande företag, myndighet och forskarteam.

Nedan hittar du ett urval av de kurser vi kan erbjuda. Vissa kurser hålls på bestämda datum i våra lokaler och är öppna för alla. Du är välkommen att höra av dig till Camilla Mörch för att få en prisoffert för skräddarsydda kurser, diskutera upplägg och önskemål angående Branns kursutbud.