Freevalve

Patenterad motorrevolution

Även för den som inte är stor fantast av bilar och motorer är det lätt att fascineras av potentialen i de uppfinningar svenska Freevalve AB (tidigare Cargine Engineering AB) arbetar med. De skapar förutsättningar till halverad bränsleförbrukning, minst lika positiva resultat i minskad miljöpåverkan och dessutom fördubblad prestanda.

Freevalves CTO Urban Carlson och motorforskare Anders Höglund, huserar sedan ett antal par år tillbaka i den gamla flygflottiljen i Ängelholm, tillsammans och i nära samarbete med den svenska sportbilstillverkaren Koenigsegg, vilket varit en starkt bidragande orsak till de senare årens accelererade innovationsarbete. I över 100 år har fordonstillverkare byggt motorer där de ständigt måste kompromissa. Freevalves uppfinningar ger förutsättningar att bygga helt kompromisslösa motorer. I dagens fyrtaktsmotorer – liksom i alla tider – styrs ventilerna och därmed bränsletillförseln vid förbränningen av mekaniska kamaxlar. Freevalves uppfinning bygger på att ersätta kamaxeln med datastyrda pneumatiska ventilöppnare/ventilaktuatorer.

Pneumatiska ventilöppnare

Den här utvecklingen har gjorts möjlig sedan datateknologin kom in i motorstyrningen. I slutet av 1900-talet försökte många få till datastyrda ventilöppnare, men ingen före Freevalve tänkte på att pneumatik i kombination med hydraulik ger de rätta möjligheterna. Istället kämpade många med att använda enbart hydraulik och andra tekniker utan att nå lika långt som Freevalve gjort. Freevalve har under årens lopp förfinat sin teknik och arbetat mycket för att få den massproducerabar. Freevalves pneumatiska och hydrauliska ventilaktuator kan skapa förbränningsmotorer som är som bäst på alla varvtal. Oavsett om bilen körs i 50 eller 90 km/h, accelererar, körs i stad eller riktigt fort på Autobahn så kan motorn i varje millisekund styras till att alltid använda optimala ventiltider.

Mängd möjligheter

Men tekniken öppnar fler möjligheter än att styra ventiler. Den kan vara det största som har hänt förbränningsmotorn på 100 år och som intresserar alla fordonstillverkare, universitet och forskare världen över och behöver naturligtvis skyddas.

Värdesäkrade patent

– Våra patent är inte bara viktiga, de är förutsättningen för vår överlevnad och framtid. Här måste jag säga att jag är oerhört imponerad av Brann. Speciellt Branns patentkonsult Niklas Andersson och jurist Rune Pettersson som sköter vår patentportfölj och som ger oss värdefull rådgivning. Freevalve har idag 15-20 patent/patentansökningar, skyddade över hela världen, och det är en ständig ström av nya uppfinningar som vi söker patent för, säger CTO Urban Carlson. Ett av målen är att världens snabbaste serietillverkade bil, den exklusiva svenskbyggda sportbilen Koenigsegg, en dag kommer att ha en motorn försedd med Freevalves ventilaktuatorer.

Läs mer på www.freevalve.com