Vision, affärsidé och kärnvärden

Vision

Preferred IPR business partner in Sweden and Europe

Preferred: Av kunder i Sverige och utomlands, av myndigheter, nuvarande och framtida anställda, samt av alla övriga intressenter. Preferred blir bara den som uppfattas som mest kompetent, mest effektiv, mest kundfokuserad, mest kostnadseffektiv givet erforderlig kvalitet, samt bästa arbetsgivare. Behöver varken vara störst, namnkunnigast eller billigast. Image, marknadspositionering och anseende är färskvara: tar tid att etablera, snabbt raserbart.

IPR: Detta är vår kärnaffär, vår kärnkompetens och vad vi skall begränsa oss till. Innefattar patent, varumärken, upphovsrätt, mönster & design, bolags- och firmarätt, kommersiella avtal och marknadsrätt.

Business partner: Vi agerar på uppdragsbasis som ombud, rådgivare och konsulter.

Sweden: Agerar för svenska kunder i Sverige och internationellt.

Europe: Agerar för utländska kunder och ombud i Europa.

Affärsidé

Brann erbjuder konsulttjänster inom immaterialrätt och kommersiell juridik. Branns medarbetare verkar med fokus på kundens affärsnytta genom att erbjuda utvecklad service i form av samverkande tjänster inom dessa områden.

Brann ska i kraft av marknadsmedvetet tänkande, kvalificerad och engagerad personal, modern teknik, kostnadseffektivitet och världsomspännande kontaktnät vara en av de tre ledande immaterialrättsbyråerna i Sverige, samt förstahandsvalet i Europa för kunder i Asien och USA.

Kärnvärden

Öppenhet: Vi har en öppen och personlig attityd, är tillgängliga, flexibla och ärliga.
Du ska känna dig trygg i relationen med oss.

Engagemang: Vi värdesätter långsiktiga affärsrelationer. Vi ser till Din individuella situation för att hitta bästa lösningen för just Dig.

Professionalism: Med vår breda kompetens och erfarenhet ger vi Dig högsta möjliga kvalitet.