Evenemang

Sting Day

17 Oktober 2019

Hanna Thorngren, Mika Silfver och Aliona Saalo från Brann ser fram emot att deltaga på Sting Day. För mer information, se https://www.stingday.se/

INTA 2020 – Annual Meeting

25-29 April 2020

Brann kommer att delta på INTA. Mer information om kongressen finns här.