2017-11-13:

Den 15 november anordnar SNITTS (Swedish Network for Innovation & Technology Transfer Support) en utbildning om IP-frågor i forskningssamverkan vid Lunds Universitet. SNITTS är Sveriges branschorganisation för individer och organisationer som handgripligen och strategiskt arbetar med kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning.

Föreläsare är Branns Claes Djurberg, patentkonsult, som har en bred erfarenhet av att arbeta med denna typ av frågor.

För mer information om föreläsningen klicka här.