Forskningsjuridik

Brann bistår ditt företag eller forskarteam på sjukhus, universitet eller högskola med avtal och regelverk i alla delar av en klinisk prövning.

Vi bistår med rådgivning i upprättande eller granskning av avtalsregleringar i samtliga typer av forsknings- eller innovationsprojekt. Tillse att alltid ha ett avtal som reglerar parternas åtaganden och immateriella rättigheter i ditt/ert forsknings- och innovationsprojekt. Vi hjälper er med avtalsgranskning i Vinnova- och EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt, samt upprättar eller granskar uppdrags- och samverkansavtal för ditt/ert forskningsprojekt mellan två eller flera parter eller konsortier.

Brann har lång erfarenhet av forskningsavtal och forskningsprojekt och de regelverk som t.ex. etiklagstiftning, hälso- och sjukvårdslagstiftning, GDPR som kan aktualiseras mellan såväl akademiska som kommersiella aktörer nationellt och internationellt.