Organisation

Brann är ett nytänkande och personligt företag med korta beslutsvägar. Brann ska upplevas som Sveriges mest kundorienterade fullservicebyrå inom immaterialrätt med spetskompetens inom alla områden. Vi sätter alltid kunden i fokus.

På Brann är vi organiserade i patentavdelningar och juridikavdelningar samt en avdelning för administration. Patentkonsulter och patentassistenter ingår i de regionala patentavdelningarna, juridikkonsulter och juridikassistenter ingår i motsvarande juridikavdelningar. Avdelningarna leds av avdelningschefer som tillsammans med ekonomichef och VD utgör vår företagsledning. Administrationen är den avdelning som registrerar, bevakar och hanterar alla frister och ärenden i vårt affärssystem Patrawin.

Brann är ett svenskt aktiebolag sedan 1949. Företaget är till merparten konsultägt. Ägarna utser en styrelse som består av interna och externa ledamöter. Brann har varit lönsamma under alla år och vinsten delas årligen ut till aktieägarna, så som sker i de flesta konsultföretag. Vi rankas i högsta klass av oberoende kreditvärderingsinstitut och har aldrig haft någon betalningsanmärkning.