Framtidssäkra er IP-portfölj

Immateriella tillgångar och rättigheter kan vara avgörande för ett företags utveckling och kan utgöra en stor del av ett bolags värde. Trots detta har många knappt påbörjat arbetet att systematiskt organisera sin IP-portfölj. Att förvalta företagets IP-portfölj kan vara en utmanande uppgift. Därför erbjuder vi på Brann nu IPR Control som komplement till våra övriga tjänster inom immaterialrätt. Det är ett webbaserat administrativt verktyg som gör det lättare för er att hålla er uppdaterade om företagets immateriella tillgångar.

Det intuitiva verktyget IPR Control gör det enkelt att administrera hela er IP-portfölj. Där har ni hela tiden uppdaterad status över era ärenden gällande patent, varumärken och design. Logga enkelt in på vår säkra portal för att få tillgång till aktuell status och information med tillhörande dokument gällande era ärenden hos oss på Brann. I samråd med er rådgivare hos oss väljer ni vilken omfattning av IPR Control som lämpar sig bäst för att administrera er IP-portfölj.

I IPR Control kan ni snabbt och smidigt skapa skräddarsydda rapporter med tydlig information om er IP-portfölj uppdelat per land, skyddsform eller produktkategori. Detta gör det enkelt att övervaka, analysera och utarbeta strategier för det intellektuella kapitalet. Det ger en tydlig överblick av vilka immateriella tillgångar ni redan äger och hur ni på bästa sätt ska nå era affärsmål.  IPR Control ger stöd för hela livscykeln för samtliga typer av immateriella tillgångar.

IPR Control i korthet:

  • Logga in via en säker portal för att få samlad information om alla era immateriella tillgångar
  • Se över statusen på er IP-portfölj
  • Håll reda på och utvärdera era immateriella tillgångar sorterat på land, skyddsform och produktkategori
  • Skapa skräddarsydda rapporter snabbt och enkelt som ni kan dela med andra i organisationen

För att enkelt kunna ta del av IPR Control erbjuder vi er som kund en personligt anpassad utbildning om plattformens funktioner, bland annat hur man söker efter poster och skapar rapporter.

Ta kontroll över er IP-portfölj idag genom att kontakta er IP konsult på Brann.