Due Diligence

”IPR Due Diligence” innebär en genomlysning av ett bolags registrerade immateriella rättigheter, t ex inför ett uppköp eller en värdering.

Då görs en systematisk undersökning, verifiering, bedömning och dokumentering av rättigheterna i en portfölj av registrerade immaterialrätter, d v s IPR, som innefattar patent, varumärken och designregistreringar. Konsulterna på Brann har en omfattande kunskap om och erfarenhet av att hantera due diligence-uppdrag. Ofta arbetar våra juridiska experter och patentkonsulter sida vid sida vid dessa uppdrag. Vi tolkar, sammanställer och presenterar information om IPR tillgångar som kan ha en stor betydelse vid t ex ett möjligt företagsförvärv.