Project Description

Niclas Larsson

Niclas är anställd på Brann sedan 2016. Niclas har tidigare arbetat som patentkonsult och rådgivare, som granskare på PRV och som teknisk konsult inom telekommunikationsområdet både i Sverige och i utlandet. Hans specialkompetens ligger inom telekommunikation, signalbehandling, finansiella system, internet gaming, optik och bildbehandling. Genom sin långa erfarenhet som patentkonsult, myndighetsperson och teknisk konsult har han en väl utvecklad känsla för att identifiera, skapa och driva immateriella rättigheter till godkännande. Niclas bistår dessutom med rådgivning för att hjälpa sina kunder att hantera de utmaningar som de ställs inför inom immaterialrättsområdet, t.ex. vid förändringar relaterade till affärsutveckling, teknikutveckling eller insteg på nya marknader. Genom att göra rätt insats, i rätt omfattning och i rätt tid så kan kundnyttan av insatserna maximeras.

I korthet:

  • Europapatentombud
  • Civ.ing. datateknik med inriktning mot kommunikationsteknik, Luleå Tekniska Högskola (1993)

Telefon:

08-429 10 37

E-post:

niclas.larsson@brann.se