Branscher

Branns konsulter hanterar immaterialrättsliga frågeställningar för uppdragsgivare inom många olika branscher. De huvudsakliga branscherna som Branns konsulter är engagerade i finner du här, tillsammans med ett illustrerande urval av produkter och tjänster kring vilka Branns konsulter bidragit med IP-expertis. För varje bransch nedan hittar du en kontaktperson (konsult) som är engagerad inom den branschen. Du kan även söka efter fler konsulter som har erfarenhet inom just din bransch under ”Våra medarbetare”.

Det här området inkluderar det mesta från husbygge till inomhusmiljö. Mer specifika produkter och tjänster inkluderar ljusskyltar, konstruktionsmaterial inom husbygge, lastpallar, byggnadskonstruktioner, ventilationssystem, betonggjutning och avloppssystem.

Kontaktperson:

Niklas Andersson

031-382 28 31

niklas.andersson@brann.se

Elektroniska komponenter och system är idag en integrerad del av vår vardag och omfattar allt från mikroelektroniska kretsar till krafthalvledare. Mer specifika exempel inom området elektronik är radioteknik, mikroelektronik, digitalelektronik, analogelektronik och kraftelektronik.

Kontaktperson:

Joakim Wihlsson

08-429 10 36

joakim.wihlsson@brann.se

De flesta teknikområden använder idag mjukvarulösningar, t.ex. för signalbehandling och styrning av processer. Alltfler anordningar är uppkopplade, mäter/samlar in data och möjliggör konnektivitet via ”the Internet of Things” (IoT). Nya lösningar utvecklas inom gränssnitt, machine learning, neurologiska nätverk, AI, virtual och augmented reality (VR/AR) m.m.

Kontaktperson:

Joakim Wihlsson

08-429 10 36

joakim.wihlsson@brann.se

Telekom är ett brett och alltmer växande teknikområde som inbegriper signalbehandling, bearbetning och kommunikation av data, ibland som en del av the Internet of things (IoT), och såväl reella som virtuella resurser för detta. Området inkluderar 4G – beyond 5G, D2D (Device-to-device), VM (Virtual machines) och gränssnitt mellan anordningar och mot slutanvändare.

Kontaktperson:

Joakim Wihlsson

08-429 10 36

joakim.wihlsson@brann.se

Kemi innefattar mycket, från organiska substanser till en mångfald av olika processer. Här kan vi exemplifiera med nya kemiska föreningar, reningsprocesser, framställningsmetoder, polymerer, material, analysmetoder, petrokemi, processhjälpmedel och tillsatsmedel.

Kontaktperson:

Basse Asplund

018-56 89 06

basse.asplund@brann.se

Detta område omfattar allt från nukleinsyror till kirurgiska instrument och diagnostiska mätsystem. Några exempel på produkter är keramiska dentalmaterial, kosmetiska produkter, diagnostiska instrument inom vården, biopsiinstrument, kirurgiska verktyg, pacemakers och intravaskulära instrument, plasmider, virus, proteinsekvenser och enzymer.

Kontaktperson:

Annika Kilander

018-56 89 12

annika.kilander@brann.se

Här avser vi det mesta som har med livsmedel att göra. Exempel på produkter och processer inom området inkluderar functional food, sötningsmedel, livsmedelstillsatser samt metoder för att framställa livsmedel och dryck.

Kontaktperson:

Astrid Johnsson

08-429 10 15

astrid.johnsson@brann.se

Healthcare innefattar det mesta från läkemedel till doseringsapparater. Mer specifika exempel på produkter och möjligheter inom detta område inkluderar nya föreningar, läkemedel och beredningar, tilläggsskydd och pediatriska förlängningar, nya medicinska användningar av kända kemiska föreningar, administrationssätt och doseringar, screeningmetoder och diagnostiska kit.

Kontaktperson:

Camilla Mörch

08-429 10 23

camilla.morch@brann.se

Detta område innefattar all typ av media, från tryckta till elektroniska och digitala media. Mer specifika exempel inkluderar bildbehandling, appar, TV, streamingtjänster, film, underhållning, dagspress och fackpress, reklam och sociala medier.

Kontaktperson:

Tomas Johansson

08-429 10 60

tomas.johansson@brann.se

Här inkluderar vi det mesta från skräddarsydda material för särskilda tillämpningar till nyutvecklade nanostrukturer med unika egenskaper. Det kan vara till exempel MEMS-teknik, miniatyriserade mikrofoner, acceleratorer, gyron, funktionella material med nanopartiklar och chip-baserade miniatyrsensorer.


Kontaktperson:

Basse Asplund

018-56 89 06

basse.asplund@brann.se

Det här området spänner från miljövänliga processer till förnybara eller gröna produkter och mer därtill. Mer specifika exempel inom Clean Tech-området inkluderar produkter och processer såsom förnybar energi, bioolja, förgasning och pyrolys av biomassa samt vattenrening.


Kontaktperson:

Gustaf Örn

08-429 10 02

gustaf.orn@brann.se

Det här är ett mycket omfattande och varierande område som omfattar det mesta inom tillverkningsindustri. Exempel på processer som utförs inom sådana industrier inkluderar industriell lackering, framställning, raffineringsprocesser och mer därtill.


Kontaktperson:

Ellen Stavbom

018-56 89 08

ellen.stavbom@brann.se

Skogs- och jordbruk innefattar det mesta från skogsavverkning till lantbruksmaskiner. Lite mer specifika exempel på produkter inom området inkluderar plantskydd, skogsmaskinssimulatorer, skogsavverkningsmaskiner, framdrivningssystem för lantbruksmaskiner och skördemaskiner.

Kontaktperson:

Niklas Andersson

031-382 28 31

niklas.andersson@brann.se

Det här området spänner från fordon till transportband. Här kan vi exemplifiera med drivmedel för olika motortyper, framdrivning, motorer, framdrivningssystem, styrsystem, transportsystem och godstransporter.

Kontaktperson:

Niklas Andersson

031-382 28 31

niklas.andersson@brann.se

Detta område omfattar mekanisk teknologi som används i allt från små verkstäder till tillverkningsindustri. Mer specifika exempel på produkter inom området inkluderar sågblad, borrhuvuden, borrmaskiner, kullager, industrirobotar och snickeriverktyg.

Kontaktperson:

Niklas Andersson

031-382 28 31

niklas.andersson@brann.se

Additive Manufacturing

Additiv tillverkning (AM) är ett samlingsnamn som beskriver teknologin där man bygger 3D objekt lager för lager. AM används för prototyptillverkning och för utveckling av nya material såväl som att tillverka flygplanskomponenter, tandimplantat, medicinska implantat, fordonskomponenter och även modeartiklar.


Kontaktperson:

Mika Silfver

08-429 10 11

mika.silfver@brann.se