Tvister

Patenttvister

När en patenträttighet avsiktligt eller oavsiktligt utsätts för intrång kan detta ibland lösas genom förlikningar och avtal. Många gånger kan talan om intrång väckas bara för att få motparten till förhandlingsbordet. I andra situationer leder patentintrång dock vidare till förhandling inför domstol. Vi har erfarenhet av att företräda patenthavare respektive påstådda intrångsgörare i dessa olika situationer. Våra konsulter inom patent och juridik samarbetar ofta tätt vid patenttvister.

Varumärkes- och mönstertvister

Våra erfarna jurister har hanterat en stor mängd både varumärkesrättsliga och mönsterrättsliga tvister. Branns jurister har företrätt klienter från en mängd olika branscher och i samtliga domstolar inklusive EU-domstolen. Framgången med en tvist kan ge innehavaren möjlighet att få ersättning för olovligt utnyttjande av varumärkes- och mönsterrättighet, ersättning för ytterligare skada av exempelvis goodwill samt ersättning för rättegångskostnader.

Upphovsrättsliga och marknadsrättsliga tvister samt tvister avseende företagshemligheter

Våra erfarna jurister har hanterat ett stort antal upphovsrättsliga tvister och tvister avseende företagshemligheter. Branns jurister har företrätt klienter från olika branscher och i samtliga domstolar. Framgången med en tvist ger innehavaren möjlighet att få skadestånd samt ersättning för rättegångskostnader.

Hantering av klagomålsförfaranden avseende digitala och sociala medier samt alternativ tvistlösning avseende domännamn

Med de digitala och sociala mediernas globala spridning har risken för olika typer av intrång ökat. De olika digitala och sociala miljöerna på Internet har sina egna tvistelösningshanteringssystem. Våra konsulter är erfarna inom området och kan hjälpa till med att beivra intrång eller snyltning av era immaterialrättsliga rättigheter i de digitala och sociala medierna. Vi hanterar även alternativa tvistlösningsförfaranden avseende domännamn enligt ISS (Internet Stiftelsen i Sverige) regler för alternativ tvistelösnings förfarande för domännamn, samt enligt UDRP regler (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy).