RenFuel

”RenFuel är ett ungt forskningsföretag inom grön kemi med höga ambitioner och stor potential i utvecklingen av förnyelsebara drivmedel från skogen vilket gör att vi ställer höga krav på kunskapen och engagemanget på patentkonsulten, och vi är mer än nöjda med de patentkonsulter på Brann som jobbar med oss” säger Sven Löchen VD på RenFuel AB.

RenFuel har utvecklat en teknik som möjliggör att på ett effektivt sätt kunna omvandla lignin från svartlut, en restprodukt från massaprocessen, så att det kan användas t.ex. i raffinaderiprocesser för att framställa biodrivmedel. Företaget samarbetar redan med stora skogs- och raffinaderibolag och utvecklingen går snabbt framåt. ”Brann jobbar professionellt och vi uppskattar väldigt mycket hur Brann alltid fokuserar på vad som är bäst för vår affär”.

Basse Asplund är den på Brann som är kundansvarig:

”Som polymerkemist är det förstås väldigt kul att få jobba inom just det här teknikområdet och det är viktigt att som patentkonsult kunna så pass mycket om tekniken att du hela tiden kan ställa relevanta frågor.”

”Det är oerhört kul att jobba med RenFuel eftersom jag är delaktig i så många olika delar, alltifrån avtalsformuleringar, till förhandlingar med samarbetspartners, till IP-strategier – och förstås också patentansökningar. Sen drivs jag av att RenFuel ställer höga krav på mitt arbete och att de vill att jag ska jobba nära deras utvecklare.”