Våra tjänster

Brann tillhandahåller heltäckande konsulttjänster inom immaterialrätt (IP) med fokus på affärsnytta. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och rådgivning inom patent, varumärken, design, domännamn, upphovsrätt, tilläggsskydd och tvistlösning.

Vi värdesätter långsiktiga affärsrelationer högt och ser till din individuella situation för att hitta bästa IP-lösningen för just dig. Med vår omfattande juridiska och tekniska erfarenhet ger vi dig också högsta möjliga kvalitet. Branns konsulter har en öppen och personlig attityd, är flexibla och verkar för att du alltid ska känna dig trygg med oss som leverantör. Vårt fokus är våra kunder.

law_post_12-compressor

Rådgivning

Behöver du råd med att välja lämpligt immaterialrättsligt skydd (IP) för din produkt eller tjänst, eller angående en befintlig IP-portfölj? Behöver du råd vid licensiering av IP, eller kanske med utarbetande av långsiktiga IP-strategier? Vi kan hjälpa dig med alla frågeställningar inom immaterialrätt, inom alla teknikområden och vid alla situationer.

Läs mer >

law_post_12-compressor

Skapa IP-rättigheter

Utarbeta en patentansökan eller registrera ett varumärke? Oavsett vilket immaterialrättsligt skydd du behöver kan vi hjälpa dig att skapa ett. Brann är en fullservicebyrå inom immaterialrätt som hjälper företag och enskilda personer att skapa immateriella rättigheter kring till exempel nya produkter, tjänster, idéer, och forskningsrön inom alla teknikområden. Vi hjälper dig att ta ett helhetsgrepp om din IP.

Läs mer >

Tvistlösning

Om man innehar egna immateriella rättigheter eller verkar på en marknad där andra bevakar sina immateriella rättigheter kan det hända att man oavsiktligt eller avsiktligt någon gång hamnar i en tvist avseende sådana rättigheter. När detta uppstår kan vi hjälpa dig. Vi hanterar tvister av alla slag, inkluderande invändningar gällande patent och varumärken samt patenttvister.

Läs mer >

Undersökningar och bevakningar

Behöver du hjälp med att bevaka patentpublikationer inom ett visst tekniskt område? Eller har du uppfunnit något och vill veta om det är patenterbart? Vi utför nyhetsundersökningar och bedömer om din nya idé är patenterbar. Vi utför även bevakningar och undersökningar inom alla teknikområden.

Läs mer >

Affärsjuridik

Vi bistår dig med kvalificerad affärsjuridiksrådgivning inom ett antal områden så att du kan fatta välgrundade affärsbeslut som är anpassade utifrån era behov.

Läs mer >

Framtidssäkra er IP-portfölj

Att förvalta företagets IP-portfölj kan vara en utmanande uppgift. Därför erbjuder vi på Brann nu IPR Control som komplement till våra övriga tjänster inom immaterialrätt. Det är ett webbaserat administrativt verktyg som gör det lättare för er att hålla er uppdaterade om företagets immateriella tillgångar. Det intuitiva verktyget IPR Control gör det enkelt att administrera hela er IP-portfölj. Ta kontroll över er IP-portfölj idag.

Läs mer >

Kurser

Behöver du utveckla dina kunskaper för att bättre hantera frågor om immaterialrätt? Vi erbjuder kurser inom alla aspekter av IP, från grundnivå till specialistnivå. Kurserna kan skräddarsys efter dina behov.

Läs mer >