Tvistlösning

Tvistlösning

Immateriella rättigheter kräver ofta stora investeringar och för att hävda dem krävs ibland både snabba och effektiva åtgärder. Våra erfarna konsulter med omfattande specialkunskaper inom immaterialrätt ger kvalificerade råd angående hur tvister involverande immaterialrätt av olika slag kan lösas på bästa sätt. Ofta kan tvister även lösas genom förlikningar och avtal.

Många tvister hanteras inte bara vid de allmänna domstolarna, utan tvistliknande förfaranden, till exempel invändningar, hanteras även vid myndigheter såsom Patent- och registreringsverket (PRV), Europeiska patentverket (EPO) och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO). På Brann har vi lång erfarenhet av att hantera både domstolsprocesser och hävnings- och invändningsärenden.