Project Description

Joakim Wihlsson

Joakim är verksam som patentkonsult på Brann sedan juni 2016.

Joakim är civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (inriktning: signal- och bildbehandling) vid Linköpings Tekniska Högskola, 1991.

Studier i filosofi och pedagogik vid Linköpings Universitet respektive Lärarhögskolan i Linköping, 1991-1992.

Joakim har varit verksam inom det immaterialrättsliga området sedan 1992: 1992-1994 som patenthandläggare vid det svenska patentverket, 1994-1996 som patentingenjör på forskningsavdelningen inom Ericsson Radio System AB, 1996-1998 som patentombud på Telefonaktiebolaget LM Ericssons centrala patent- och varumärkesavdelning och 1998-2000 som chef för en patentjuridisk sektion inom Ericssonkoncernens forskningsorganisation, Ericsson Research. Joakim har därigenom hanterat frågeställningar inom immaterialrätten över ett mycket brett och varierat spektrum.

Joakim har arbetat som patentkonsult på en annan byrå sedan 2000, varvid han har hanterat de allra flesta typer av ärenden inför nationella, regionala och internationella myndigheter samt arbetat inom många tekniska områden såsom dator- och Internetrelaterad teknik, telekommunikation, radio- och radarteknologi, elektronik, svetsteknologi, optoelektronik, fysik, fordonsteknologi, aerodynamik, akustik och medicinsk teknik.

Joakim har varit verksam i styrelsen för Svenska Patentombudsföreningen (SPOF) och i styrelsen för Sveriges Patentbyråers Förening (Sepaf). Han är även förordnad som tekniskt sakkunnig inför Patent- och Marknadsdomstolarna.

I korthet:

  • Europapatentombud
  • Auktoriserat svenskt patentombud
  • Europeiskt varumärkes- och designombud
  • Civ. Ing.
  • CEIPI Diploma on Patent Litigation in Europe 2019

Telefon:

+46-(0)8-429 10 36

E-post:

joakim.wihlsson@brann.se