Corporate Social Responsibility

Hållbarhet och CSR

För att leva upp till vårt värdeord ”engagemang” deltar BRANN i och stöder ett antal projekt vars syften BRANN kan ställa sig bakom. Det handlar både om välgörenhetsprojekt såväl som olika affärshubbar där BRANN deltar som en partner. Även om det senare också har ett syfte att få nya klienter är en stor del av vår tid och engagemang i dessa sammanhang pro bono. Förutom nedan exempel på samarbeten bidrar BRANN sedan många år tillbaka till den akademiska världen genom att bl a regelbundet erbjuda juridikstudenter praktikplats och att granska uppsatser av juridikstudenter inom immaterialrättsområdet.

Exempel på välgörenhetsorganisation som BRANN stöder:

Rädda Barnen
NU: Nolla Utanförskapet
Barnfonden

Exempel på samarbeten där BRANN deltar:

Ideon Agro Food
UIC
STING
Svensk Form
WIN Water
WIN Energy
WIN Guard
Dalarna Science Park

Hållbarhet

Eftersom BRANN är ett tjänsteföretag är vårt största miljöavtryck våra kontor och våra tjänsteresor. Vi försöker att om möjligt välja tåget som färdmedel och att ha telefon- eller videokonferenser, där så är lämpligt. På kontoren strävar vi efter att reducera förbrukningsartiklar och att återvinna dessa. Vi har övergått till elektroniskt akthanteringssystem och söker efter lösningar att ytterligare minska vår förbrukning av papper.