Gyros Protein Technologies

Gyros (Gyros Protein Technologies) är världsledande inom miniatyriserade och automatiserade immunoassays. Gyros immunoassay plattform ökar produktiviten i hela utvecklingsprocessen för proteinläkemedel och vaccin genom att förkorta analystider och minska resursbehovet.

Ledande globala biofarmabolag och kontraktforskningsföretag utnyttjar Gyros plattform för att stärka och effektivisera tidskritiska arbetsflöden och tillgodose de ökade regulatoriska kraven.

Applikationerna spänner över hela spektrat av immunoassays. Automatisering och miniatyrisering ökar analyskapaciteten och möjliggör analyser där mängden prov och reagens är begränsade. Metoder kan med lätthet överföras mellan olika faser i utvecklingsprojekt, mellan anläggningar och in i GxP miljö på ett för branschen unikt sätt.

Brann är stolta över att sedan många år arbeta med hela Gyros IP- portfölj. Samarbetet inkluderar många olika kompetenser från Branns sida, både inom olika teknikområden samt juridiktjänster.