Undersökningar och bevakningar

Undersökningar och bevakningar

Brann utför bevakningar och undersökningar kopplade till immaterialrättsliga skydd, såsom patent, design och varumärken.

Medan bevakning oftast handlar om att kontinuerligt bevaka patentpublikationer inom ett visst teknikområde eller av en viss konkurrent som sökande av ett immaterialrättsligt skydd, så har undersökningar olika syften och kan vara mer eller mindre omfattande och utföras i olika skeden.