Silex Microsystems

Silex Microsystems är världens största vad man kallar ”Pure Play MEMS Foundry”.  Med ”Pure Play” menas att man inte tillverkar egna produkter utan har som affärsidé att hjälpa företag med innovationer inom MEMS-teknologi (MikroMekaniska-Elektroniska System) att kommersialisera dessa på ett kostnadseffektivt och pålitligt sätt.

Silex har en särklassig ingenjörsstab där en stor andel är disputerade inom MEMS. Man har en modern produktionsanläggning i Järfälla där man utvecklar innovativa lösningar för att kunna producera sina kunders produkter.

Brann och Silex har en ganska lång historia tillsammans och Brann har funnits med i bilden i stort sett sedan starten av bolaget år 2000. Under åren har Brann varit behjälpliga med att bygga företagets patentportfölj som nu omfattar nära 60 beviljade patent WW och ett antal patentansökningar som är under behandling.

– Silex lägger stor vikt vid att skydda sin teknologi, och den nuvarande patentportföljen speglar vår teknikportfölj på ett bra sätt. Där har BRANN haft en stor betydelse i att säkerställa att patenten blir så bra som möjligt, säger Niklas Svedin på Silex.

– Speciellt uppskattar vi att Brann är så flexibla. De har alltid kunnat ge oss snabb hjälp med ibland mycket kort varsel, fortsätter Niklas Svedin.

Mika Silfver är den Brann-konsult som är ansvarig för Silex.

– Att arbeta med Silex är oerhört spännande. Silex ligger i framkant inom MEMS-teknologin och är verksamma inom ett mycket konkurrensutsatt område, vilket är en utmaning för Silex förstås, men också för oss som hjälper dem med deras IP, säger Mika.

– Silex är av naturliga skäl inte så tunga vad gäller varumärken. Vi arbetar ju B2B men värnar vårt ”housemark” SILEX®, och varumärket SilVia® för vår viateknologi är viktigt. Även SmartBlock® som används för vårt processkoncept är skyddat med Branns hjälp, säger Tomas Bauer som är marknadsansvarig på Silex.