Rådgivning

Branns konsulter hjälper dig med rådgivning avseende immateriella rättigheter (IP) av alla slag, inom alla teknikområden och vid alla situationer. Vi strävar efter att skräddarsy immaterialrättsliga lösningar som passar våra kunders behov och förutsättningar.

Behöver du hjälp med:

  • Att välja och skapa lämplig IP?
  • Råd angående en befintlig IP-portfölj?
  • Råd angående någon annans IP som påverkar dig?
  • En ”second opinion” angående din egna eller någon annans IP?
  • Råd angående intrång och/eller ogiltighet avseende din egna eller någon annans IP?
  • Råd angående licensiering av IP?
  • Råd vid försäljning och/eller uppköp av IP?
  • Råd vid utarbetande av långsiktiga IP-strategier som stödjer affärsmål och skapar största möjliga affärsnytta?
  • Rådgivning kring en ny idé?
  • Någon annan fråga som gäller IP?

Kontakta oss så hjälper vi dig utifrån dina förutsättningar och dina affärsmål!