Nyhetsundersökningar

Nyhetsundersökningar kan användas för olika syften

  • för att ta reda på teknikens ståndpunkt inom ett visst teknikområde, kallas då också tekniköversikt:
  • för att ta reda på om en idé eller en produkt redan är känd, t ex innan man söker patent eller påbörjar utveckling av ny produkt;
  • för att ta fram hinder mot beviljade besvärande patent eller pågående ansökningar; eller
  • för att verifiera giltigheten hos eget patent, t ex innan man stämmer någon för intrång i det.

Nyhetsundersökningar för syftena ovan baseras på en beskrivning av teknikområdet av intresse eller på särskilda klasser, på en teknisk beskrivning av den nya idén eller produkten, eller på lydelsen hos patentkraven, med väl tilltagen mariginal. Nyhetsundersökningen innebär typiskt sökning i databaser samt bedömning av det tekniska innehållet i det som kommer fram. Våra konsulter diskuterar först tekniken med dig, utformar sedan lämplig sökning med passande omfattning samt och tar fram lämpliga sökord.

När avsikten är att söka patent för en ny idé eller uppfinning kan Branns konsulter analysera resultatet från nyhetsundersökningen och bedöma uppfinningens patenterbarhet. Innan vi hjälper dig att utforma en lämplig patentansökan.

En nyhetsundersökning kan också göras för att ta reda på om någon annan redan har ansökt om eller registrerat en identisk eller liknande formgivning eller design på olika marknader. En nyhetsundersökning av en design utgår från bilder på produkten från olika vinklar samt uppgifter om vad det är för typ av produkt samt dess användningsområde.