Avtalsrätt

Vi hjälper till att upprätta och granska kommersiella avtal framförallt inom IP-området men även inom andra områden. I samband med att vi går igenom ett företags immateriella rättigheter och tillgångar vid t.ex. upprättandet av en IP-strategi behöver vi även tillse att samtliga avtalskonstruktioner gällande bolagets IP finns på plats. Inför en due diligence måste bolaget kunna visa att all IP tillhör företaget. Ett företag måste även tillse att licensavtal finns tecknade i de fall företaget upplåter nyttjanderättigheter till sina patent eller varumärken eller i det fall ett företags verksamhet bygger på en licens från ett annat företag. Vid presenterande av affärsidéer är det väldigt viktigt att säkra sekretess för affärshemligheter och IP som ska skyddas genom sekretessavtal. Även i konsultförhållanden är sekretess viktig. Vi bistår även med Research & Development avtal och upprättar och granskar alla typer av avtal gällande forskningssamarbeten och uppdragsforskning mellan företag och bl.a. akademi. För att undvika skadestånd är det viktigt att säkra utlämnande av forskningsdata i enlighet med GDPR genom tecknande av datadelningsavtal (DTA, MTA) eller biträdesavtal (PUB-avtal).

Följande avtal bistår vi våra kunder med att granska eller upprätta:

• Licensavtal gällande patent eller varumärke
• Licensavtal gällande patent eller varumärke
• Överlåtelseavtal vid överlåtelse av t.ex. patent, patentansökning mellan uppfinnare och bolag
• Sekretessavtal (NDA)
• Aktieägaravtal
• Distributions- och tillverkningsavtal
• Konsultavtal
• Forsknings- och utvecklingsavtal (R&D-avtal), samarbetsavtal, uppdragsavtal, konsortialavtal
• Datadelningsavtal (DTA, MTA), biträdesavtal (PUB-avtal)