Invändnings- och hävningsförfaranden

Invändningar mot patent vid EPO och PRV

En viktig aspekt av ett strategiskt arbete med immaterialrätt är att bevaka patent inom det tekniska område och den marknad som man verkar på. Kanske identifierar man vid en sådan bevakning ett eller flera patent som inte borde ha beviljats. En invändning mot ett sådant patent kan då lämnas in till patentverket inom nio månader från det att patentet har meddelats. Invändningsproceduren är ett förfarande mellan patentinnehavare och invändare inför berört patentverk som resulterar i att patentet upphävs eller upprätthålls i ursprunglig eller ändrad omfattning. En invändning kan enbart inlämnas på vissa grunder. Vi har lång erfarenhet av att hantera invändningar vid EPO såväl som vid PRV inom olika teknikområden. Vi utarbetar invändningar eller försvarar patenthavaren mot invändningar som inlämnats mot dennes patent.

Invändnings- och hävningsförvaranden avseende varumärken och mönster vid PRV och EUIPO

Det är inte bara viktigt att bevaka patenträttigheter utan också varumärkes- och designrättigheter behöver bevakas. Genom bevakningar kan nya publicerade varumärken eller design som efterliknar tidigare registrerade kännetecken upptäckas. För att förhindra att varumärken eller design som efterliknar sedan tidigare registrerade eller inarbetade rättigheter registreras eller vinner laga kraft kan invändningen vara ett mycket effektivt verktyg. Även ett registrerat varumärke och mönster kan angripas genom att en ansökan om hävning eller ogiltighet lämnas in till EUIPO. Invändnings- samt hävningsansökan av ett registrerat svenskt varumärke kan också lämnas till PRV. Våra konsulter har mångårig erfarenhet att hantera dessa typer av förfaranden vid både PRV och EUIPO.