2017-10-09:

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har meddelat beslut i åtta ärenden som gäller frågan om patenthavare har rätt att få omprövning av vissa beslut meddelade av Patent- och registreringsverket trots att tiden för att överklaga besluten gått ut. Besluten från PMÖD innebär att innehavare av tilläggsskydd för läkemedel, sk. SPC, har möjlighet att få skyddstiden korrigerad i linje med de principer som fastslogs i EU-domstolens beslut i C-471/14, Seattle Genetics, även i de fall tilläggsskydden erhölls innan Seattle Genetics-beslutet fattades av EU-domstolen. Enligt PMÖD är korrigering dock bara möjlig så länge tilläggsskyddets skyddstid ännu inte börjat löpa. Korrigeringen kan ge upp till ca en veckas förlängd skyddstid, beroende på det specifika fallet, och kan vara av stort kommersiellt värde för innehavaren av tilläggsskyddet. Möjligheten till förlängning gäller dock enbart för tilläggsskydd där skyddstiden som erhållits är kortare än fem år.

Det återstår att se om utgången i målet C-492/16 avseende tolkningen av artikel 17.2 i förordning (EG) nr 1610/96 som ligger för avgörande hos EU-domstolen kommer att förändra praxis ytterligare, och om detta i så fall kommer att öppna för korrigering även av SPC vars skyddstid har börjat löpa.

Gustaf Örn, Omar Baki och Camilla Lidén, BRANN AB.

Läs mer här