Project Description

Mika Silfver

Mika är anställd på Brann sedan 2016. Mika har tidigare arbetat som patentkonsult på en annan patentbyrå samt som granskare på PRV. Mikas specialkompetens är inom signalbehandling, bildbehandling, användargränssnitt, datorsystem och datorimplementerade metoder, optik och internet gaming, och hon har även erfarenhet av medicinsk teknik. Genom sin erfarenhet som patentkonsult och granskare har Mika en väl utvecklad känsla för att identifiera, skapa och driva immateriella rättigheter till godkännande. Mika bistår även med rådgivning för att hantera de utmaningar som kunden ställs inför inom immaterialrättsområdet, t.ex. vid förändringar relaterade till affärsutveckling, teknikutveckling eller insteg på nya marknader. Mika ser till kundens affärsnytta och vinnlägger sig om att i nära dialog med kunden skapa sig en bild av kundens mål, utmaningar, behov och förutsättningar för att kunna ge bästa möjliga råd kring vad som bör göras, eller inte göras, utifrån ett immaterialrättsligt perspektiv i varje enskild situation.

I korthet:

  • Europapatentombud
  • Civ.ing. medieteknik, Linköpings Tekniska Högskola (2008)

Telefon:

08-429 10 11

E-post:

mika.silfver@brann.se