2019-02-19:

Brann har nöjet att välkomna Sara Frykstrand till Brann! Sara är disputerad inom Nanoteknologi och Funktionella Material och kommer närmast från Disruptive Materials AB som hon också var med och grundade. Sara är verksam som patentkonsult från vårt Uppsalakontor. Vi är glada över den kompetens Sara besitter och tar med sig till Brann och önskar henne än en gång varmt välkommen!