2019-03-26:

Vi har informerat på vår hemsida om de olika bud som gäller för Brexit och IP-rättigheter, främst varumärken och design. På föregående veckas sammanträde i Bryssel kom EU och Storbritannien överrens om att flytta fram det tidigare deklarerade utträdesdatumet av den 29 mars. Två nya potentiella utträdesdatum gäller därmed – den 12 april 2019 alternativt den 22 maj 2019. Om det brittiska parlamentet väljer att godkänna avtal enligt den modell som Theresa Mays regering förhandlat fram kommer Storbritannien att lämna EU med avtal den 22 maj. Om Mays avtal däremot inte röstas igenom av parlamentet gäller fristen den 12 april för den brittiska regeringen att meddela EU vad de vill ska ske därefter. Storbritannien kan då meddela att de lämnar EU utan avtal (hård Brexit), alternativt söka ytterligare förlängning av utträdesfristen. De datum som ser ut att gälla för närvarande är således den 12 april (eller senare) för en hård Brexit, ”No deal”, och den 31 december 2020 (eller senare) för övergångsperiod om det blir ett avtal enligt den modell som Theresa Mays regering förhandlat om.

För varumärken och designrättigheter kommer dock de två olika scenariorna inte att ha några större skillnader.

I dagsläget är detta vad vi känner till

Registrerade EU varumärken (EUTM)

Med avtal med EU Utan avtal
Nya UK rättigheter tillskapas automatiskt innan slutet av övergångsperioden Motsvarande UK rättigheter tillskapas automatiskt den 12 april (eller senare) 2019
Inga avgifter Inga avgifter
Oklart om innehavare kommer att informeras Innehavare kommer att meddelas och kan välja att inte få en ny UK rättighet ( ex. om märket inte använts i UK, om omfattas av transaktion eller process)
Ansökningsdag, prioritetsdag, senioritetsdatum och förnyelsedag kommer att vara samma som för EUTM Ansökningsdag, prioritetsdag, senioritetsdatum och förnyelsedag kommer att vara samma som för EUTM
Erkännande att verkligt bruk i EU27 länderna innan övergångsperiodens slut kommer att stödja motsvarande UK rättighets giltighet Bekräftelse att verkligt bruk i EU27 länderna innan exit dagen kommer att stödja motsvarande UK rättighets giltighet
Hävning av EUTM (i förfarande som startat innan slutet på övergångsperioden) medför hävning av motsvarande UK rättighet om grunden för hävning även är relevant för UK Brittiska domstolen kan häva motsvarande UK rättighet om EUTM hävs i process redan anhängigjord vid UK domstol


EU varumärkesansökningar som är pågående

Med avtal med EU Utan avtal
9 månader från slutet av övergångsperioden – till slutet av september 2021 – att inge motsvarande UK varumärkesansökan med samma ansökningsdag, prioritetsdag, senioritetsdatum som EU ansökan. Sökande kommer inte att meddelas om nödvändigheten att ge in UK ansökan*. Vanliga ansökningsavgifter måste betalas. 9 månader från den 12 april (eller senre) 2019 – till slutet av december 2019/början 2020 – att inge motsvarande UK varumärkesansökan med samma ansökningsdag, prioritetsdag, senioritetsdatum som EU ansökan. Sökande kommer inte att meddelas om nödvändigheten att ge in UK ansökan*. Vanliga ansökningsavgifter måste betalas.

*BRANNs kunder kommer att meddelas om detta


Registrerad EU design (RCD)

Med avtal med EU Utan avtal
Nya UK rättigheter tillskapas automatiskt innan slutet av övergångsprioden Motsvarande UK rättigheter tillskapas automatiskt på dagen för utträde (12 april eller senare)
Inga avgifter Inga avgifter
Oklart om innehavare kommer att informeras Innehavare kommer att meddelas och kan välja att inte få en ny UK rättighet
Ansökningsdag, prioritetsdag och förnyelsedag kommer att vara samma som för RCD Ansökningsdag, prioritetsdag och förnyelsedag kommer att vara samma som för RCD
Hävning av RCD (i förfarande som startat innan slutet på övergångsperioden) medför hävning av motsvarande UK rättighet om grunden för hävning även är relevant för UK Inget besked ännu men troligen samma som med avtal
Giltighetstiden åtminstone så länge som motsvarande RCD Giltighetstiden åtminstone så länge som motsvarande RCD


Ansökningar om EU design

Med avtal med EU Utan avtal
9 månader från slutet av övergångsperioden – till slutet av september 2021 – att inge motsvarande UK ansökan med samma ansökningsdag, prioritetsdag som RCD ansökan. Sökande kommer inte att meddelas om nödvändigheten att ge in UK ansökan*. Vanliga ansökningsavgifter måste betalas. 9 månader från utträdesdagen (12 april eller senare) att inge motsvarande UK ansökan med samma ansökningsdag, prioritetsdag som RCD ansökan. Sökande kommer inte att meddelas om nödvändigheten att ge in UK ansökan*. Vanliga ansökningsavgifter måste betalas.

*BRANNs kunder kommer att meddelas om detta


Oregistrerade designrättigheter

Med avtal med EU Utan avtal
Motsvarande UK rättigheter till oregistrerade EU designrättigheter tillskapas automatiskt vid slutet av övergångsperioden och kommer ha giltighet så länge som motsvarande EU rättighet är giltig Motsvarande UK rättigheter till oregistrerade EU designrättigheter tillskapas automatiskt vid slutet av övergångsperioden och kommer ha giltighet så länge som motsvarande EU rättighet är giltig
UK att implementera lagstiftning om motsvarande skydd för oregistrerad design

 

Internationella varumärkes- eller designregistreringar

Med avtal med EU Utan avtal
UK vidta åtgärder för att skyddet för EU designering i internationell registrering fortsätter att gälla i UK Skyddet för EU designering i internationell registrering fortsätter att gälla i UK, dock ej som en designering utan en nationell UK rättighet