Project Description

Sara Frykstrand

Sara Frykstrand började på Brann 2019. Innan dess arbetade hon på ett materialteknikföretag i Uppsala som hon även var med och grundade 2013. Där arbetade hon bl.a. med företagets IP-frågor och ansvarade för dessa internt. Sara är utbildad i materialkemi och disputerad i materialvetenskap/nanoteknologi vid Uppsala Universitet och skriver och handlägger ansökningar inom kemi/materialområdet t.ex. keramer, nanomaterial, porösa material och biomaterial.

I korthet:

  • Patenkonsult
  • M.Sc. kemiteknik/materialkemi
  • PhD materialvetenskap/nanoteknologi

Telefon:

018-56 89 10

E-post:

sara.frykstrand@brann.se