2018-11-14:

Innehavaren av ett patent för ett system för klimatstyrning hävdade att Ngenic AB gjort sig skyldigt till patentintrång genom tillverkning, försäljning och marknadsföring av produkten Ngenic Tune. Ngenic, i sin tur, yrkade på att patentet ifråga skulle ogiltigförklaras.

Patent- och marknadsdomstolen prövade först frågan om ogiltighet och fann att uppfinningen enligt patentkrav 1 inte haft uppfinningshöjd. Uppfinningen i patentet skilde sig inte väsentligen från vad som var känt sedan tidigare. PMD ogiltigförklarade därför patentet. PMD gick sedan vidare till intrångsfrågan, och prövade om produkten hade utgjort intrång i fall patentet varit giltigt. Även i denna del fick Ngenic rätt. PMD kom fram till att Ngenic Tune inte hade inneburit intrång även om patentet vore giltigt.

Ngenics ombud i målet var BRANNs Omar Baki och Henrik Fehninger.

(Mål nr. PMT 4237-17 och PMT 10895-16)