Project Description

Omar Baki

Omar Baki är jurist och delägare på Brann sedan 2001. Innan dess arbetade han på advokatbyrån Zanders AB mellan åren 1995-1997 och EuroLawyers advokatfirma AB mellan 1998-2001. Omar Baki har en stor erfarenhet av tvistelösning i olika sammanhang och i synnerhet inom det immaterialrättsliga området. Idag leder han Branns tvistemålsgrupp. Omar Baki företräder sina klienter i samtliga domstolar inklusive EU-domstolen samt vid skiljeförfaranden. Omar har erfarenheter från de flesta branscherna dock med särskild inriktning på Life Science, MedTech och läkemedel.

I korthet:

  • Managing Partner
  • Europeiskt varumärkes- och designombud
  • Jur. kand., Stockholms Universitet

Telefon:

08-429 10 58

E-post:

omar.baki@brann.se