2018-10-25:

Vi är stolta att vår kollega Joakim Wihlsson har blivit utsedd av Domarnämnden som teknisk expert i Patent- och marknadsdomstolen och Patent-och Marknadsöverdomstolen.