2018-11-06:

Även om vi ännu inte vet med säkerhet hur det kommer att bli så ser det i nuläget ut som att vi går mot en BREXIT utan att något avtal mellan UK och EU har kommit till stånd. Många undrar naturligtvis vad ett sådant scenario kommer att innebära såvitt gäller befintliga EU-varumärken och gemenskapsmönster och här har den brittiska regeringen för en tid sedan kommit med viss vägledning enligt följande.

Samtliga EU-varumärken och gemenskapsmönster som är i kraft (registrerade) den 29 mars 2019 kommer att omvandlas till korresponderande nationella rättigheter i UK vilket enligt uppgift skall ske ”gentemot en minimal administrativ börda” och innehavarna av dessa rättigheter kommer att bli informerade härom. Ingen åtgärd krävs följaktligen i nuläget.

EU-varumärken och gemenskapsmönster som på dagen för Brexit fortfarande är föremål för pågående ansökningar omvandlas dock inte till nationella ansökningar utan istället kommer finnas möjlighet att inom nio månader från Brexit lämna in nya korresponderande ansökningar i UK med bibehållande av ansökningsdag från motsvarande EU-ansökan.

Oregistrerade mönsterrättigheter i EU som existerar datum för Brexit kommer att gälla i UK även efter Brexit under resterande skyddstid.

Vad gäller Internationella registreringar där EU är designerat enligt Madrid- och Haagsystemen, samt vad gäller pågående tvister i UK som involverar EU-rättigheter så pågår fortfarande förhandlingar om praktiska lösningar.

Vilka överväganden bör göras i nuläget?

För er som står i begrepp att ansöka om skydd i EU och som önskar att registreringsskyddet även skall omfatta UK finns skäl att redan nu överväga att parallellt ansöka nationellt i UK

Möjlighet finns även att designera UK under en Internationell registrering.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta Mona Fankhauser.