2016-10-03:

BRANN-teamet Astrid Johnsson, Barry Franks och Nils Sjöberg deltog i AIPPI World Congress i Milano i September. Eventet samlade omkring 2.000 deltagare från länder över hela världen. Förutom seminarier och workshops med ämnen såsom effekter av Brexit på IP, datorimplementerad teknologi och IP & mode – på plats i Italiens modehuvudstad – fanns det tillfälle att nätverka med ombudsfirmor och service providers. Som framgår av fotot hade Astrid Johnsson också tid att tala med företrädare för italienska tullen om deras anti-piratkopieringsarbete.

AIPPI kongress