2016-10-07:

För att genomföra ändringarna i nya EU-varumärkesdirektivet kommer det att införas regler i Sverige att om man grundar en invändning på en varumärkesrättighet som är äldre än fem år, kan motparten begära att man ska visa användning av detta varumärke. Sådana regler finns redan idag om man gör en invändning mot ett EU-varumärke vid EUIPO. Astrid Johnsson, jurist på BRANN, föreläste den 5 oktober vid IMK seminarium om ombudsperspektivet på bevis om användning. Vid detta seminarium medverkade också bl a chefsjurist Magnus Ahlgren, PRV, som talade om hur förfarandet kommer att bli vid PRV.  Material från seminariet återfinnes här. Om ni har några frågor angående detta är ni välkomna att kontakta Astrid Johnsson, Partner och jurist på BRANN AB.