Project Description

Astrid Johnsson

Partner – Jurist

OFFICEPHONE
Stockholm08-429 10 15
MAIL
astrid.johnsson@brann.se

Astrid är anställd på Brann sedan 1989 och delägare sedan 1991. Innan dess satt hon ting vid Linköpings tingsrätt och arbetade därefter på Försvarets patentavdelning. Hon har gedigen erfarenhet av strategisk rådgivning inom såväl varumärken som övriga immateriella rättigheter och hon ansvarar för varumärkesportföljer för stora och medelstora bolag.

Astrid har varit delaktig i namnskapandeprocesser, utfört tillgänglighetsundersökningar, registreringar av varumärken, EU-varumärken och internationella varumärken. Hon hanterar invändningar, administrativa hävningstalan vid PRV, Bolagsverket samt ärenden vid Patent- och Marknadsdomstolen. Hon ger råd beträffande intrångsfrågor, tvister och avtal relaterade till immateriella rättigheter. Hon agerar även ombud i förfaranden för alternativa tvistelösningar för domännamn.

Astrid är en naturkraft när det kommer till att ge råd kring att skydda varumärken. Med van hand och ett leende tycks ingen fråga vara för stor och vi är stolta över att hon väljer att spendera sin arbetstid här hos oss på Brann.

När Astrid inte arbetar vill hon gärna umgås med familj och vänner. Gärna utomhus; i pisten, i skidspåret, på vandringsled eller på en strand.

 • Partner
 • Europeiskt varumärkes- och designombud
 • Auktoriserat svenskt patentombud
 • Auktoriserat svenskt varumärkesombud
 • Jur. kand.
 • IP Star sedan 2018
 • Utsedd till Sveriges främsta rådgivare ( The Legal Media Group)

Språk
Svenska, engelska, franska

Utbildning
Jur. kand.Stockholms Universitet

Medlem i
SPOF, FICPI, SFIR, SIPF, ECTA

 • Partner
 • Europeiskt varumärkes- och designombud
 • Auktoriserat svenskt patentombud
 • Auktoriserat svenskt varumärkesombud
 • Jur. kand.
 • IP Star sedan 2018
 • Utsedd till Sveriges främsta rådgivare (Legal Media Group)

Astrid är anställd på Brann sedan 1989 och delägare sedan 1991. Innan dess satt hon ting vid Linköpings tingsrätt och arbetade därefter på Försvarets patentavdelning. Hon har gedigen erfarenhet av strategisk rådgivning inom såväl varumärken som övriga immateriella rättigheter och hon ansvarar för varumärkesportföljer för stora och medelstora bolag.

Astrid har varit delaktig i namnskapandeprocesser, utfört tillgänglighetsundersökningar, registreringar av varumärken, EU-varumärken och internationella varumärken. Hon hanterar invändningar, administrativa hävningstalan vid PRV, Bolagsverket samt ärenden vid Patent- och Marknadsdomstolen. Hon ger råd beträffande intrångsfrågor, tvister och avtal relaterade till immateriella rättigheter. Hon agerar även ombud i förfaranden för alternativa tvistelösningar för domännamn.

Astrid är en naturkraft när det kommer till att ge råd kring att skydda varumärken. Med van hand och ett leende tycks ingen fråga vara för stor och vi är stolta över att hon väljer att spendera sin arbetstid här hos oss på Brann.

När Astrid inte arbetar vill hon gärna umgås med familj och vänner. Gärna utomhus; i pisten, i skidspåret, på vandringsled eller på en strand.