Project Description

Astrid Johnsson

Astrid är anställd på Brann sedan 1989 och är delägare sedan 1991. Astrid är sedan mitten av 1990-talet rankad som en av Sverige främsta rådgivare inom varumärkesrätten (The Legal Media Group’s Guide to the World’s Leading Trade Mark Practitioners). Hon är även sedan 2008 rankad som en av Sverige främsta kvinnliga jurister inom varumärkesrätten (The Legal Media Group’s Woman in Business Law, Expert Guide).

Astrid har omfattande erfarenhet av ansvar för varumärkesportföljer för medelstora och större bolag. Inom varumärkesrätten, har hon erfarenhet av strategisk rådgivning om varumärken, namnskapandeprocesser, tillgänglighetsundersökningar, registrering av varumärken, registrering av gemenskapsvarumärken och internationella varumärken, invändningar, administrativa hävningstalan vid PRV och Bolagsverket, hävningstalan vid allmän domstol, muntliga förhandlingar vid PBR och PMD, rådgivning om intrångsfrågor, tvister, avtal relaterade till varumärken, och agerar ombud i förfaranden för alternativa tvistlösningar för .se domäner. Astrid har stor erfarenhet av rådgivning inom övrig IP, såsom design och mönster, frågor om anställdas rätt till immateriella rättigheter, samt övergripande IP-strategier och IP-avtal.

I korthet:

  • Europeiskt varumärkes- och designombud
  • Auktoriserat svenskt patentombud
  • Auktoriserat svenskt varumärkesombud
  • Jur. kand., Stockholms Universitet

Telefon:

08-429 10 15

E-post:

astrid.johnsson@brann.se