Den 31 maj 2024 är sista dagen för att lämna in en begäran enligt regel 12.1(a) i EPLC-reglerna för att bli registrerad som representant inför UPC enligt artikel 48(2) UPCA, dvs enligt den så kallade farfarsklausulen.

Eftersom UPC (Enhetspatentdomstolen) öppnade sina dörrar den 1 juni 2023 löper den ettåriga övergångsperioden som definieras i regel 12 i reglerna för European Patent Litigation Certificate ut den sista maj i år. Ett europapatentombud som har lämpliga kvalifikationer, till exempel genom att ha förvärvat ett European Patent Litigation Certificate, men som ännu inte har lämnat in en begäran om att bli listad som ombud inför UPC, bör snarast möjligt lämna in en sådan begäran via UPC:s ärendehanteringssystem (CMS).

Från och med den 1 juni 2024 kommer inga fler representanter att kunna registreras enligt regel 12.1 i EPLC-reglerna. Istället måste europapatentombud som vill bli registrerade på listan enligt artikel 48(3) UPCA framgångsrikt slutföra en kurs enligt definitionen i EPLC-reglerna 2 och 6 till 8. Specifikt innebär detta att man måste avklara någon av de ackrediterade kurserna för ett ”European Patent Litigation Certificate” som ges vid något av följande universitet, eller ideella utbildningsorgan för högre eller professionell utbildning:

  • The Center for International Intellectual Property Studies (CEIPI) for the University Diploma “Patent Litigation in Europe”;
  • The Fernuniversität in Hagen for the education programme ”Zertifikat zur Führung Europäischer Patentstreitverfahren”;
  • The Academy of European Law (ERA) and the Maastricht University Faculty of Law (UM) for the “Joint EPLC training course”; or
  • The Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf for “The Düsseldorf Representation Preparation EPLC-Course”

Alternativt kan en kandidat ta en motsvarande kurs som erbjuds av UPC:s Utbildningscenter i Budapest.

Text: Joakim Wihlsson
Källa: UPC:s hemsida