Vi är stolta att vår kollega Ellen Stavbom har blivit utsedd av Domarnämnden som teknisk expert i Patent- och marknadsdomstolen och Patent-och Marknadsöverdomstolen.