Project Description

Ellen Stavbom

Ellen Stavbom är anställd på Brann sedan 2015, men arbetade även på Brann mellan åren 2002 och 2006. 2006-2015 arbetade Ellen som IP counsel på GE Healthcare. Ellen har även arbetat på dåvarande Albihns mellan åren 1999 och 2002. Ellen arbetar inom ett brett spektrum av teknikområden, framförallt inom mekanik, elektronik och medicinsk teknik. Mer specifika teknikområden är till exempel separationsutrustning och flödesreglering. Förutom att skriva patentansökningar och hantera patentportföljer har Ellen stor erfarenhet av IP-strategiska arbetsuppgifter, såsom IP-rådgivning, freedom to operate-analyser, design around-analyser och intrångsundersökningar. Ellen har skrivit och behandlat invändningar vid det Europeiska patentverket och har även god erfarenhet av muntliga förhandlingar vid det Europeiska patentverket.

I korthet:

  • Europapatentombud
  • Auktoriserat svenskt patentombud
  • Civ.Ing. Teknisk Fysik

Telefon:

018-56 89 08

E-post:

ellen.stavbom@brann.se