2023-08-22:

Som tidigare rapporterats väckte patentinnehavaren Ocado Innovation Limited (GB) en intrångstalan (ACT_459791/2023) mot det norska företaget AutoStore inför UPC:s Nordisk-Baltiska Regionala Division baserat på europapatentet nr 3 653 540 B1 ”STORAGE SYSTEMS OCH METODER FÖR ATT HÄMTA ENHETER FRÅN ETT LAGRINGSSYSTEM.” Den 22 juli 2023 nådde parterna en förlikning i sin globala patenttvist. Detta innebär att ytterligare rättstvister undviks inte bara inför UPC, utan även i Tyskland och Storbritannien.

Patentet avser lagringssystem och metoder för att hämta enheter, t.ex. med ett robotsystem, från ett lagringssystem som innefattar ett rutnät av staplade enheter.

Den 27 juli 2023 drog invändaren AutoStore Technology AS (NO) tillbaka sin invändning i förstainstansförfarandet vid EPO avseende patentet i fråga. Vi förväntar oss inte att EPO kommer att fortsätta invändningsförfarandet på eget initiativ. EPO har dock ännu inte bekräftat att invändningsförfarandet är avslutat.

Vi kommer att fortsätta att bevaka EPO-ärendet och återkommer med en uppdatering så snart det finns något nytt att rapportera här.

Text: Joakim Wihlsson och Camilla Mörch


Källor:
JUVE Patent
The European Patent Office