2023-08-22:

Den 10 juli 2023 väckte patentinnehavaren AIM Sport Vision AG (CH) en talan om intrång mot Supponor (UK) och dess dotterbolag i Finland, Tyskland, Italien och Spanien baserat på europapatentet nr 3 295 663.

                                                                         

Patentet avser ett system för att digitalt överlägga bildinnehåll på en annan bild, så att till exempel olika reklambudskap kan visas för olika tittare av ett sportevenemang beroende på i vilket land respektive tittare befinner sig – så kallad virtuell reklam. Patentet utnyttjar en modell av en verklig miljö, såsom en idrottsarena. Modellen inkluderar en överlagringsyta som ska läggas över med en överlagringsbild. I varje bild som ska matas ut från systemet bestämmer en algoritm om överlagringsytan är helt eller delvis täckt av ett skymmande objekt, t.ex. en fotbollsspelare, som är placerad mellan kameran och överläggsytan.

Patentansökan lämnades in den 10 maj 2016 och Europapatentet beviljades den 29 maj 2019 utan att något tekniskt föreläggandeutfärdats av EPO. Ingen invändning gjordes heller i ärendet.

Värdet av UPC-målet är 15 miljoner euro och domstolsavgiften uppgår till 86 000 euro. Chefsdomare är Petri Rinkinen (FI) och Samuel Granata (BE) respektive Melanie Bessaud (FR) är juridiskt kvalificerade domare.

Det finns inget skyddsbrev för svaranden ingivet vid UPC. En ansökan om interimistiskt förbud lämnades in den 14 juli 2023 (ordinarie avgift: 11 000 EUR). Inga handlingar i målet är allmänt tillgängliga ännu. Därför kan vi dessvärre inte rapportera några sakförhållanden i detta skede.

Intressant nog gjorde patentinnehavaren en s.k. opt-out den 12 maj 2023. Nämnda opt-out drogs sedan tillbaka den 5 juli 2023, endast fem dagar innan UPC-målet inleddes. Det kan vidare noteras att käranden, AIM Sport Vision AG, endast har två patentfamiljer medan svaranden, Supponor, har 20 patentfamiljer.

Den 30 januari 2023 beslutade brittiska High Court of Justice att Supponor gjorde intrång i den brittiska-valideringen av patentet i fråga. Därmed riskerar potentiellt sett Supponors kundbas av fotbollsklubbar, varumärken och agenturer också skadeståndsanspråk i Storbritannien. Det ska förstås bli väldigt intressant att se om UPC kommer fram till samma slutsats som brittiska High Court of Justice. Vi kommer att övervaka UPC-förfarandet och återkommer med en uppdatering så snart det finns något nytt att rapportera.

Text: Joakim Wihlsson

Källor:
The Unified Patent Court
The European Patent Office
EPLAW Patent Blog