Den 16 juni 2023 väckte patentinnehavaren Ocado Innovation Limited (GB) en intrångstalan (ACT_459791/2023) mot det norska företaget AutoStore och dess dotterbolag i Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, Polen, Spanien och Sverige vid Enhetspatentdomstolens Nordisk-Baltiska Regionala Division i Stockholm baserat på det Europapatentet nr 3 653 540 B1 ”LAGRINGSSYSTEM OCH METODER FÖR ATT HÄMTA ENHETER FRÅN ETT LAGRINGSSYSTEM.” Patentet avser lagringssystem och metoder för att hämta enheter, t.ex. med ett robotsystem, från ett lagringssystem som innefattar ett rutnät av staplade enheter.

Målets värde är 3 miljoner euro och rättegångsavgiften uppgår till 31 000 euro. I detta skede av förfarandet är stämningsansökan inte offentligt tillgänglig. Därför kan vi tyvärr inte rapportera något materiellt ännu. Handläggningsspråket är engelska och Stefan Johansson (SE) är referent och ordförande i målet.

Ett invändningsförfarande i första instans vid EPO har förekommit för ifrågavarande patent. Den 27 juli 2023 drog emellertid invändaren AutoStore Technology AS (NO) tillbaka sin invändning innan den muntliga förhandlingen vid invändningsavdelningen ägde rum (planerad den 23 januari 2024). Den 1 augusti 2023 bekräftade invändningsavdelningen att AutoStore Technology AS inte längre är part i förfarandet, och det kommer att beslutas om förfarandet ska fortsätta på eget initiativ av EPO.

Patentet beviljades den 17 mars 2021 och invändning ingavs in den 17 december 2021. Två tredjepartsinlagor ingavs under granskningsförfarandet vid EPO.

Vad gäller invändningsförfarandet förväntar vi oss inte att EPO kommer att fortsätta ärendet på eget initiativ. Med tanke på UPC-förfarandet blir det intressant att undersöka om det har förekommit intrångsverksamhet inte bara i Sverige, utan även i de andra länder där det norska företaget har dotterbolag. Frankrike och Tyskland är förstås av särskilt intresse, eftersom det här finns lokala UPC-avdelningar vilka inte valdes ut för detta mål till förmån för den Nordisk-Baltiska Regionala Divisionen i Stockholm, Sverige.

Vi kommer att fortsätta att bevaka EPO- och UPC-förfarandena och återkommer med en uppdatering så snart det finns något nytt att rapportera.