2023-06-14:

Den 12 juni 2023, endast sex arbetsdagar efter att den nya paneuropeiska pa­tentdomstolens öppnat sin verksamhet, ingav patentinnehavaren Edwards Life­sciences Corporation en intrångstalan mot svarandena Meril Lifesciences PVT Limited (IN), Meril GmbH (DE), Smis International OÜ (ES) och Sormedica UAB (LT) baserat på det europeiska patentet nr 2 628 464 B1 ”PROSTHETIC VALVE” till UPC:s nordisk-baltiska regionala division i Stockholm.

Målet värderas till 8 miljoner euro och domstolsavgiften uppgår till 63 000 euro. I detta skede av förfarandet är stämningsansökan inte offentligt tillgänglig. Därför kan vi tyvärr inte rapportera något materiellt ännu.

Vi har noterat att det pågår ett parallellt invändningsförfarande vid EPO:s Besvärs­kam­mare mellan patentinnehavaren Edwards Lifesciences Corporation och invän­daren Meril GmbH. Här utfärdade Kammaren 3.2.01 ett första utlåtande den 17 maj 2023, där parterna informerades om att klagandens (invändarens) begäran om att påskynda överklagandeförfarandet bifölls. Begäran om påskyndande baserades i sin tur på det pågående intrångsförfarandet gällande den spanska motsvarigheten av Europapatentet vid handelsdomstol nummer 5 i Barcelona. Det överklagade beslutet gäller invändningsenhetens beslut av den 5 maj 2022 att avslå invändningen mot pa­tentet i fråga.

Det kommer att bli intressant att se om en ogiltighetstalan lämnas in till UPC, som svar på intrångstalan, och i så fall vad resultatet av en sådan talan kommer att bli jämfört med resultatet av invändningsförfarandet inför EPO. Detta är särskilt fallet om ifrågavarande patent skulle upprätthållas, men dess skyddsomfång begränsas.

Vi kommer att fortsätta att bevaka förfarandena inför EPO respektive UPC och åter­komma med en uppdatering så snart det finns något nytt att rapportera.

Text: Joakim Wihlsson och Camilla Mörch

Sources:
The Unified Patent Court
The European Patent Office