Det händer stora saker nu i patentvärlden, har ni en bra plan gällande UPC? Kommer ni låta era europeiska patenträttigheter falla under enhetsdomstolens (UPC) jurisdiktion när systemet startar upp i början av 2023, eller kommer ni välja bort den nya domstolen, en så kallad opt-out? UPC ger möjligheten att stämma för europeiska patentintrång i en enda domstol. Detta förenklar beivrandet av patentintrång som sker i flera europeiska länder. På motsvarande sett erbjuder det nya systemet dock möjligheten att stämma för ogiltighet av ett europeiskt patent i en enda domstol.

Tillsammans med den ny domstolen införs också det enhetliga patentsystemet. Ni som sökande till en beviljad europeisk patentansökan kommer då kunna begära enhetlig verkan i de europeiska länder som är anslutna till systemet. Till skillnad från ett klassiskt europeiskt patent, som skall valideras och upprätthållas med betalning av årsavgifter i varje önskat europeiskt land, så betalas en enda årsavgift. Denna årsavgift förväntas motsvara de samlade kostnaderna för upprätthålla det europeiska patentet i 3-4 länder. Således finns det klara kostnadsincitament att använda det enhetliga patentsystemet. Det skall dock noteras att ett europeiskt patent med enhetlig verkan bara kan överlåtas och begränsas samtidigt för alla länder som är anslutna till systemet samt att ett europeiskt patent med enhetlig verkan uteslutande faller inom enhetsdomstolens jurisdiktion. Brann återkommer till UPC och det enhetliga patentsystemet på flera olika sätt under hösten.